Hakkımızda

En Son Haberler

Biz Kimiz?

Sigorta Acenteleri Derneği,1987 Haziranın da Kurucu Başkan Fahrettin Ecevit önderliğinde kurulmuştur.

Dernek Tüzüğüne uygun olarak yapılan çalışmalar ile Derneğimiz İstanbul’da başlayan ve sonrasında da ülke genelinde tanınan bir meslek örgütü olarak kabul görmüştür. Yaptığı çalışmalar sayesinde, üye kayıtları oluşmuş ve bu sayede güçlü bir üye yapısına ulaşılmıştır. Kuruluşunda, Topkapı da küçük bir han odasında çalışmalarına başlayan SAB, bir dönem Mecidiyeköy ve Şişli’de hizmet vermiş, bugün ise İstanbul’un en merkezi semtlerinden Kadıköy’deki merkez ofisimizde çalışmalarını sürdürmektedir.

35 yıllık geçmişe sahip kurumsal bir derneğin, yapmış olduğu çalışmalarını üç beş satırda ifade etmek elbette zordur. Kuruluşundan bugüne paneller, bilgilendirme toplantıları, mesleki kurslar, muhtelif eğitim toplantıları, geziler, piyangolar organize etmiş, birçok mesleki toplantıyı gerçekleştirmiş, meslektaşlarımızın haklarını korumak, geliştirmek için girişimlerde bulunmuş ve neticelendirmiştir. Ayrıca, oluşturulan çalışma komisyonlarıyla üyelerin derneğimize daha faydalı olmaları, derneğimiz için sorumluluk almaları sağlanmıştır. Bu sayede haftanın her günü bir veya birkaç komisyonun çalışması ile dernek merkezi gerçek işlevine kavuşmuştur.

Derneğimizin www.sab.org.tr web sitesi sayesinde, daha geniş kitlelere faaliyetlerimizi duyurabilme imkânına sahiptir. Sektöre ait tüm haber ve duyuruları da burada bulmanız mümkündür.Ayrıca, meslekten olsun olmasın web sitesi üyeliği sayesinde ülke genelinde gelen tüm sorulara buradan yanıtlayarak, mesleki çözüm üreten yol gösteren, bilinen ve aranan bir yapı haline gelmiştir. Derneğimiz, Sigorta sektörünün tüm organları ile kurduğu iyi ilişkiler sayesinde saygı ve sevgi ilkeleri doğrultusunda, samimiyet içerisinde ilişkilerini sürdürmeye devam etmektedir. SAB, ülke çapında en çok üyeye sahip olan ‘Acente Derneği’dir. Bununla beraber,sayısal üstünlüklerden ziyade üyesi olsun olmasın yurdumuzun her köşesinde faaliyet gösteren tüm meslektaşlarımızı bilgilendirmek, soru ve sorunlarına çözüm üretmek için çalışmalar yapmaktadır.

Bu çerçevede 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun öncesinde ve sonrasında sadece İstanbul’da değil, yaklaşık 20 ilde toplantılar düzenlemiş, gerek kanunun gerekse sonrasındaki düzenlemelerin acentelik mesleğinin icra edilmesini kolaylaştırmak adına Sigortacılık Genel Müdürlüğüyle her türlü bilgi paylaşımında bulunulmuştur. Sektör meslektaşları yerinde dinlemek için “SABırla Anadolu Yollarında” projesinde 12 ilde düzenlediği bölgesel toplantılarda bir taraftan Sigortacılık Genel Müdürü Dr. Ahmet Genç’i, meslektaşlarımızla buluşturmuş, acentelerin mesleki soru ve sorunlarını yüz yüze ifade etmelerini sağlamış, diğer taraftan Sektör Kurumlarının (SEGEM, SBM, Güvence Hesabı, Tahkim gibi) Müdürlerinin konularıyla ilgili bilgi aktarmalarına vesile olmuştur. Sektörde yapılan alışılagelmiş toplantılardan farklı olarak Risk Yönetim Koçu Tanfer Dinler’in vermiş olduğu ‘Bireysel Farkındalık ve Motivasyon, Kurumsal Gelişim’ eğitimiyle meslektaşlarımızdan büyük övgüler almıştır. Bu projenin sonunda SAB üyesi olsun olmasın 3000 meslektaşına hizmet götürmüştür.

Acenteler yönetmeliğinin çıkışında ve Sigortacılık Etik Değerlerinin oluşmasına da destek vermiş olan SAB, sektöre ve meslektaşlarına hizmet yarışına hız kesmeden devam edecektir.

En Son Haberler

Sigorta Acenteleri Derneği - SAB
Üyelik Başvuru Formu

Giriş Yıllık Ödenti :150 TL
Banka Hesap Bilgisi
İşbankası- Şişli -Şube Kod:1051 Hesap No:1632116 İBAN:TR28 0006 4000 0011 0511 6321 16