Hakkımızda

En Son Haberler

Değerlerimiz

Vizyon

Halkın Yaşamdaki risklerin yönetiminde , Sigortacılık ve Sigorta Acenteliğinin sürekli var olmasını ve gelişmesini sağlayabilme çabası içinde olma…

Misyon

Sigorta Acenteliğinin sigorta sektörünün “olmazsa olmazı ve en temel taşı olarak algılanmasını” sağlayarak; küçük küçük sigorta primleri ile oluşturulan büyük fonlara sahip bir ülkede geliştirilen yeni sigorta ürünlerinin kaliteli bir hizmetle halka sunulmasını sağlama…

Değerlerimiz

Kuruluş amacı doğrultusunda ;

Temel değerlerimiz; Türkiye Geneline yayılmış Sigorta Acenteleri üye ağımızla, entellektüel sermayemiz ve bilgi birikimimizle üyelerimizin beklentilerini profesyonel hizmet anlayışı ile gerçekleştirip, sigorta sektöründe ulusal ve uluslararası düzeyde “örnek meslek örgütü” olarak gösterilen bir merkez olmak,

Etkin yönetim, sürekli eğitim, toplumsal sorumluluk anlayışı ile üyelerimize katma değer sağlamak, profesyonel hizmetlerimizle üye memnuniyetini en üst noktaya çıkarmak,

Edinilecek her türlü bilgi birikimini üyeleri ile “paylaşmayı” esas almak

Gelişmeyi, araştırmayı,paylaşmayı ve hizmet etmeyi seven yeni üyelerle yayılımı artırmak,

Periodik olarak sektörel analizler ve araştırma – geliştirme faaliyetlerini yürütmek,

Üyelerinin yaşam boyu gelişmesine hizmet edecek eğitimler,Seminer, panel, konferans ve çalıştaylar organize etmek,

Sigortacılık konusunda kazanılacak her türlü yeni deneyimleri, başarı hikayelerini, yol haritalarını düzenli olarak üyelerine aktarmak

Sigortacılık ve sigorta acenteliği konusunda halkın doğru bilgiye kavuşturulmasını sağlamak,

Çalışma ve birikimlerden düzenli olarak basın yayın organlarını haberdar etmek ve yayınlanması konusunda çaba göstermek,

Sigorta acentelerinin daha kolay, güvenli ve bilinçli bir şekilde hizmet vermesine olanak sağlayacak yeni yasal düzenlemeler üzerinde görüş bildirmek, gerektiğinde kamu otoriteleri. meslek kuruluşları Üniversiteler ve halkla ortak çalışmalar yürütmek,

Sigorta Acentelerinin sorunlarının çözümünde (teknik, yasal, uygulama) çözüm ve destek merkezi olmak,

Yeni uygulama ve iş ortaklıklarında danışman ve bilirkişi görevi üstlenerek sigorta acenteliği yapmak isteyen yatırımcıları sektörün doğruları ile ilgili olarak bilgilendirmek

Üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında ortak akıllarda buluşmalarını sağlayarak düşük maliyetli yüksek fayda sağlayacak hizmetleri sunmak için projeler geliştirmek,

Üyelerine ve muhataplarına sadece ve sadece doğru bilgi vermek,

Sektörün ve üyelerimizin sesi olmak, sorunlarında çözüm odaklı çalışmak, temel ilke ve hedeflerimizdir.

Bir önceki yılın aidatını ödemiş üyelerin seçme ve seçilme hakkına sahip olduğu Genel Kurul 2 yılda bir Haziran ayında yapılmaktadır . Aynı kişinin Başkanlığı 2 dönemden fazla olamaz ilkesi SAB Tüzüğü gereğidir.

En Son Haberler

Sigorta Acenteleri Derneği - SAB
Üyelik Başvuru Formu

Giriş Yıllık Ödenti :150 TL
Banka Hesap Bilgisi
İşbankası- Şişli -Şube Kod:1051 Hesap No:1632116 İBAN:TR28 0006 4000 0011 0511 6321 16