TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI

18 Haziran 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26910
TEBLİĞ
Devlet Bakanlığından:
TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI

14/9/1991 tarihli ve 91/2253 sayılı Kararnamenin eki Karara göre yapılacak Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına aşağıdaki Tarife ve Talimat uygulanır.

 1. TARİFE
  1. Asgari teminat tutarları dönemsel olarak bu Tarife ve Talimat eki tablolarda belirlenmiştir.
  2. Sigorta primleri, sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir ve peşin olarak tahsil edilir.
 2. TALİMAT
  1. Sigorta primi, sigortalanacak işyerinin tahmini satış hasılatı, konumu ve mevcut güvenlik önlemleri dikkate alınarak belirlenir.
  2. Tahmini satış hasılatı, sigortacı ve sigorta ettiren tarafından satış hasılatını tespite yarayacak defter ve kayıtlar üzerinden hesaplanır. Sigortacı, tahmini satış hasılatı miktarının tespiti bakımından firma kayıtlarını incelemeye yetkili olup, sigorta ettiren bu incelemenin yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Belirlenecek satış hasılatı hiçbir şekilde bir önceki yılın gerçekleşen satış hasılatından düşük olamaz.
  Sigorta ettirenin işyerinde bu sigorta kapsamı dışındaki faaliyetleri nedeniyle elde ettiği gelirler, satış hasılatı tespitinde dikkate alınmaz.
  3. Sigorta şirketleri, satış hasılatına hangi oranda prim tahakkuk ettireceklerini ve işyerinin konumu ve mevcut güvenlik önlemlerine göre ne oranda prim artırımı veya indirimi uygulayacaklarını gösteren tarifelerini uygulamaya başlamadan en geç 15 gün önce Hazine Müsteşarlığına göndermek zorundadırlar.
  4. Bu Tarife ve Talimat ile belirlenen teminat tutarları yürürlükteki tüm sigorta sözleşmelerine herhangi bir ek prim alınmaksızın uygulanır.
 3. YÜRÜRLÜK
  Bu Tarife ve Talimat 1/7/2008 tarihinde yürürlüğe girer. Bu Tarife ve Talimatın yürürlüğe girmesiyle birlikte 29/12/2005 tarihli ve 26038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kalkar.

EK
Tablo 1
1/7/2008 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları
Maddi zararlar Kaza başına 25.000 TL
Tedavi giderleri Kişi başına  125.000 TL
Kaza başına 500.000 YTL
Daimi sakatlık ve ölüm Kişi başına  125.000 TL
Kaza başına 500.000 YTL

Tablo 2
1/1/2009 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları
Maddi zararlar Kaza başına 30.000 TL
Tedavi giderleri Kişi başına  150.000 TL
Kaza başına 600.000 YTL
Daimi sakatlık ve ölüm Kişi başına  150.000 TL
Kaza başına 600.000 TL

Haber Bültenimize Abone Olun

Sigorta Acenteleri Derneği - SAB
Üyelik Başvuru Formu

Giriş Yıllık Ödenti :150 TL
Banka Hesap Bilgisi
İşbankası- Şişli -Şube Kod:1051 Hesap No:1632116 İBAN:TR28 0006 4000 0011 0511 6321 16