Afetzedeler İçin Finansal İşlemlerde Kolaylık

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230211-6.htm

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın bankalar başta olmak üzere mali kuruluşlar ve diğer yükümlüler nezdinde gerçekleştirecekleri işlemlerde yapılması gereken kimlik tespitinde kolaylık sağlanmak üzere, söz konusu Tebliğde, 11 Şubat 2023 tarihli ve 32101 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Tebliği (Sıra No:23) ile değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle; deprem felaketinden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde kimlik belgeleri zayi olmuş bulunan kişilerce yükümlüler nezdinde gerçekleştirilmek istenen işlemlerde, Tedbirler Yönetmeliğinin 6. ve 16. maddelerinde düzenlenen gerçek kişilerde kimlik tespiti usulünde kolaylaştırma öngörülmüştür…

Bu kapsamda Tedbirler Yönetmeliğinin 6. ve 16. maddeleri gereğince yapılan kimlik tespiti işlemlerinde, söz konusu maddede sayılan kimlik belgeleri ile sınırlı olmaksızın kimliği gösterir herhangi bir belgede yer alan, bunun mümkün olmaması halinde işlem yapmak isteyen kişinin beyan ettiği kimlik bilgilerinin, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı üzerinden kontrolü yönünde bir basitleştirme benimsenmiştir.

Ayrıca yerleşim yeri adresi depremden etkilenen illerde olup afet sebebiyle başka illerde bulunan (yani deprem sonrası başka illere giden veya nakledilen) kişilerin de bu kolaylıklardan yararlanabilmesine imkan getirilmiştir.

Böylece vatandaşların Tedbirler Yönetmeliğinin 6. maddesinde sayılan kimlik belgelerinin zayiatı sebebiyle finansal işlemlerini gerçekleştirmesinde mağduriyet yaşamaması amaçlanmıştır.

Haber Bültenimize Abone Olun

Öne Çıkan Haberler

Sigorta Acenteleri Derneği - SAB
Üyelik Başvuru Formu

2024 Yılı Giriş Aidatı: 400 TL. Yıllık aidat 600.- TL ‘sıdır.
Başvuru formunun doldurulmasına müteakip banka havale dekontu gönderilmelidir
Banka Hesap Bilgisi
İşbankası- Şişli -Şube Kod:1051 Hesap No:1632116 İBAN:TR28 0006 4000 0011 0511 6321 16