SAB’dan Olağan Genel Kurul Bildirimi

Dernek tüzüğümüzün ilgili maddesinde “Olağan Genel Kurul 2 yılda bir Haziran ayında olağan gündemle toplanır “hükmü amir olmakla beraber; Yönetim Kurulumuzun henüz 1,5 yılını doldurmuş olması ve Temmuz ayında yapılacak Sigorta Acenteleri İcra Komitesi İstanbul İl Delegeliği seçimleri nedeniyle çalışmalarımızı etkileyeceğinden Haziran ayında yapılması gereken Olağan Genel Kurulumuz Yönetim Kurulunun 03.05.2023 tarih ve 18/2023 sayılı kararıyla tüzüğümüzün:
“14.3. Toplantının çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılması halinde, geri bırakma sebebi de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla ertelenemez. “ bendine uygun olarak 01 Eylül 2023 tarihine dernek merkezinde yapılmasına, toplantı yeter sayısının ilk toplantıda sağlanamaması durumunda ikinci toplantının 15 Eylül 2023 tarihinde çoğunluk aranmaksızın yapılmasına, Hazirun listesinin 18 Ağustos 2023 Cuma günü dernek merkezine asılmasına, ertelemenin ve Olağan Genel Kurul tarihinin üyelere e-posta, whatsapp ve sosyal medya yoluyla duyurulmasına karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul ve gündemi 15 Ağustos 2023 tarihinde Hazirun üyelerimize bildirilecektir.

SAB Yönetim Kurulu

Haber Bültenimize Abone Olun

Sigorta Acenteleri Derneği - SAB
Üyelik Başvuru Formu

Giriş Yıllık Ödenti :150 TL
Banka Hesap Bilgisi
İşbankası- Şişli -Şube Kod:1051 Hesap No:1632116 İBAN:TR28 0006 4000 0011 0511 6321 16