sab
Gri Sigorta veya Mellce Sigorta Acenteliğiniz var mı?
Poliçe iptalleri öncesi açılmış hasar dosyalarından ödenmemiş olan dosyanız var mı?
Varsa açık dosyalarınızın hangi aşamada olduğu?

Var olan açık dosyalarınızın muallak tutarı? (Her bir dosya için ayrı tutar girilecek)

Kuver döneminde açılmış hasar dosyanız var mı?
Varsa açık dosyalarınızın hangi aşamada olduğu?
Kuver dönemi sonrası açılmış hasar dosyanız var mı?
Varsa açık dosyalarınızın hangi aşamada olduğu?
Poliçe iptalleri öncesi açılmış hasar dosyalarından ödenmemiş olan dosyanız var mı?
Varsa açık dosyalarınızın hangi aşamada olduğu?

Var olan açık dosyalarınızın muallak tutarı? (Her bir dosya için ayrı tutar girilecek)

Kuver döneminde açılmış hasar dosyanız var mı?
Varsa açık dosyalarınızın hangi aşamada olduğu?
Kuver dönemi sonrası açılmış hasar dosyanız var mı?
Varsa açık dosyalarınızın hangi aşamada olduğu?
Gri Sigorta'da Poliçe iptalleri öncesi açılmış hasar dosyalarından ödenmemiş olan dosyanız var mı?
Gri Sigorta'da açık dosyalarınızın hangi aşamada olduğu?

Gri Sigorta'da Var olan açık dosyalarınızın muallak tutarı? (Her bir dosya için ayrı tutar girilecek)

Mellce Sigorta'da Poliçe iptalleri öncesi açılmış hasar dosyalarından ödenmemiş olan dosyanız var mı?
Mellce Sigorta'da açık dosyalarınızın hangi aşamada olduğu?

Mellce Sigorta'da Var olan açık dosyalarınızın muallak tutarı? (Her bir dosya için ayrı tutar girilecek)

Gri Sigorta'da Kuver döneminde açılmış hasar dosyanız var mı?
Gri Sigorta'da açık dosyalarınızın hangi aşamada olduğu?
Mellce Sigorta'da Kuver döneminde açılmış hasar dosyanız var mı?
Mellce Sigorta'da açık dosyalarınızın hangi aşamada olduğu?
Gri Sigorta Kuver dönemi sonrası açılmış hasar dosyanız var mı?
Gri Sigorta'da açık dosyalarınızın hangi aşamada olduğu?
Mellce Sigorta Kuver dönemi sonrası açılmış hasar dosyanız var mı?
Mellce Sigorta'da açık dosyalarınızın hangi aşamada olduğu?
Gri Sigorta şirketine el koyma sürecinde mahkemeye taşınan bir sigortalı dosyanız var mı?
Mellce Sigorta şirketine el koyma sürecinde mahkemeye taşınan bir sigortalı dosyanız var mı?
Gri Sigorta şirketine el koyma sürecinde mahkemeye taşınan bir sigortalı dosyanız var mı?
Mellce Sigorta şirketine el koyma sürecinde mahkemeye taşınan bir sigortalı dosyanız var mı?
Acentenize karşı açılmış bir dava var mı?
Avukatlık süreci için yardım talebiniz var mı?
Gri Sigorta'da Nakit veya Gayrinakdi teminatınız var mı?
Teminat seçimini yapın
Mellce Sigorta'da Nakit veya Gayrinakdi teminatınız var mı?
Teminat seçimini yapın
Gri Sigorta'da Nakit veya Gayrinakdi teminatınız var mı?
Teminat seçimini yapın
Mellce Sigorta'da Nakit veya Gayrinakdi teminatınız var mı?
Teminat seçimini yapın
Gri Sigorta şirketinde komisyon alacağınız var mı?
Mellce Sigorta şirketinde komisyon alacağınız var mı?
Gri Sigorta şirketinde komisyon alacağınız var mı?
Mellce Sigorta şirketinde komisyon alacağınız var mı?
Gri Sigorta şirketine cari borcunuz var mı?
Mellce Sigorta şirketine cari borcunuz var mı?
Gri Sigorta şirketine cari borcunuz var mı?
Mellce Sigorta şirketine cari borcunuz var mı?

Sigorta Acenteleri Derneği - SAB
Üyelik Başvuru Formu

2024 Yılı Giriş Aidatı: 400 TL. Yıllık aidat 600.- TL ‘sıdır.
Başvuru formunun doldurulmasına müteakip banka havale dekontu gönderilmelidir
Banka Hesap Bilgisi
İşbankası- Şişli -Şube Kod:1051 Hesap No:1632116 İBAN:TR28 0006 4000 0011 0511 6321 16